27
Nov
68
BRAZEIRO / BRAZEIRO 27/11/2020
  12 334       0        68 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

   Антон Сушков

  12 334       0        68 
21
BRAZEIRO / other events
08
Jan
2021
Friday
BRAZEIRO 08/01/2021
  13 396       0        152 
26
Dec
2020
Saturday
BRAZEIRO 26/12/2020
  18 103       0        131 
25
Dec
2020
Friday
BRAZEIRO 25/12/2020
  11 079       0        75 
19
Dec
2020
Saturday
BRAZEIRO 19/12/2020
  12 478       0        38