08
Feb
111
Praia Dubai / Miami Beats
  2 171       2        111 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

   @alexpalproduction

  2 171       2        111 
35
Praia Dubai / other events
16
Jan
2020
Thursday
Ladies Day
  104       2        65 
09
Jan
2020
Thursday
Ladies Day
  527       0        43 
02
Jan
2020
Thursday
Ladies Day
  907       0        59 
26
Dec
2019
Thursday
Ladies Day
  975       6        62