26
Dec
62
Praia Dubai / Ladies Day
  985       6        62 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

   Roman Gorodetskiy

  985       6        62 
38
Praia Dubai / other events
06
Feb
2020
Thursday
Ladies Day
  1 659       0        86 
30
Jan
2020
Thursday
Ladies Day
  1 137       2        71 
23
Jan
2020
Thursday
Ladies Day
  1 929       1        103 
16
Jan
2020
Thursday
Ladies Day
  1 096       2        65