02
May
84
Praia Dubai / Ladies Day
  2 164       1        84 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

   Roman Gorodetskiy

  2 164       1        84 
43
Praia Dubai / other events
12
Mar
2020
Thursday
Laidies Day
  232       0        202 
12
Mar
2020
Thursday
Ladies Day
  925       0        100 
05
Mar
2020
Thursday
Ladies Day
  1 006       1        97 
27
Feb
2020
Thursday
Ladies Day
  1 533       2        68