25
Apr
79
Praia Dubai / Ladies Day
  964       0        79 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

   Sergey Khokhlov

  964       0        79 
27
Praia Dubai / other events
02
May
2019
Thursday
Ladies Day
  1 951       1        84 
18
Apr
2019
Thursday
Ladies Day
  1 888       0        107 
11
Apr
2019
Thursday
Ladies Day
  951       1        87 
04
Apr
2019
Thursday
Ladies Day
  1 022       7        90